')

จดหมายข่าว วว.ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2551
 • เครื่องคั้นมะนาว / ส้ม รับรางวัลชมเชยสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ปี 50
 • ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากขมิ้นชัน พุงทะลาย
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2550
  • วว. น้อมเกล้าถวาย..เครื่องอัลตราโซนิกส์กายภาพบำบัด
  • เครื่องผสมสารอัลตราโซนิกส์ขนาดเล็กเครื่องแรกของไทย..
  • หัวเชื้อจุลินทรีย์ไทย..เพื่อสุขภาพคนไทย
   ปีที่ 10 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2550
   • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปรับภูมิคุ้มกัน..จากพุงทลาย
   • วว. ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตเห็ตยานางิระบบปิดต้นทุนต่ำ
   • ทางเลือกใหม่..เอทานอลจากวัตถุดิบจำพวกเซลลูโลส
    ปีที่ 10 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ. 2550
    • ชมบรรยากาศ...งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
    • ค้างคาวหน้ายักษ์จมูกปุ่ม
    • ความคืบหน้าโครงการภาคีบัณฑิต
     ปีที่ 10 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550
     • ห้องปฏิบัติการฝ่ายเทคโนโลยีวัสดุ วว. ได้รับการรับรอง ISO 17025
     • เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ
     • เครื่องปั่นแยกสารแบบควบคุมอุณหภูมิ
      ปีที่ 10 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550
      • บริการทดสอบวัสดุ/ชิ้นส่วนทางวิศวกรรมแบบพลวัตร
      • ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิดสาหร่ายมุกหยก
      • การเลี้ยงไก่แบบชีววิธี
       [หน้าก่อน = 26]
       กำลังแสดงหน้าที่ 27/32 [หน้าถัดไป = 28]
       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
       
       Copyright ©2021 วว•TISTR
       วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.
       (TISTR is a non-profit organization)
       ipv6 ready