')

จดหมายข่าว วว.ปีที่ 22 ฉบับที่ 09 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
 • วว.คว้า 2 รางวัลเลิศรัฐ
  ปีที่ 22 ฉบับที่ 08 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
  • TISTR Land …ดินแดนแห่งนวัตกรรมเกษตร สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • วว.ปั้น “มัคคุเทศก์จิตอาสา” @ สถานีวิจัยลำตะคอง
   ปีที่ 22 ฉบับที่ 07 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
   • ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงคัดบรรจุสับปะรด วว.
    ปีที่ 22 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
    • ห้องปฏิบัติการทดสอบบรรจุภัณฑ์ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. ได้รับการรับรองความสามารถ ห้องปฏิบัติการทดสอบ จาก ISTA ประเทศสหรัฐอเมริกา
    • วว. วิจัย/บริการ ... รองรับปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ
    • ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงคัดบรรจุสับปะรด วว. @ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป
     ปีที่ 22 ฉบับที่ 05 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
     • “56ปี” ผลงาน วว. หุ้นส่วนความสำเร็จ ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร
      ปีที่ 22 ฉบับที่ 04 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562
      • ระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับโรงเรือนปลูกผักด้วยน้ำ... นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่เพื่อสังคมเมือง
      • วิทย์แก้จน...ยกระดับภูมิภาค
       [หน้าก่อน = 3]
       กำลังแสดงหน้าที่ 4/32 [หน้าถัดไป = 5]
       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
       
       Copyright ©2021 วว•TISTR
       วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.
       (TISTR is a non-profit organization)
       ipv6 ready