')

จดหมายข่าว วว.ปีที่ 22 ฉบับที่ 07 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
 • ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงคัดบรรจุสับปะรด วว.
  ปีที่ 22 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
  • ห้องปฏิบัติการทดสอบบรรจุภัณฑ์ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. ได้รับการรับรองความสามารถ ห้องปฏิบัติการทดสอบ จาก ISTA ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • วว. วิจัย/บริการ ... รองรับปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ
  • ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงคัดบรรจุสับปะรด วว. @ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป
   ปีที่ 22 ฉบับที่ 05 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
   • “56ปี” ผลงาน วว. หุ้นส่วนความสำเร็จ ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร
    ปีที่ 22 ฉบับที่ 04 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562
    • ระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับโรงเรือนปลูกผักด้วยน้ำ... นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่เพื่อสังคมเมือง
    • วิทย์แก้จน...ยกระดับภูมิภาค
     ปีที่ 22 ฉบับที่ 03 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
     • โครงการพัฒนาเพิ่มผลผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล
      ปีที่ 22 ฉบับที่ 02 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
      • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย วว. วิจัย พัฒนา บริการ ....สาหร่ายน้ำจืดอย่างครบวงจร แห่งเดียวในประเทศไทย
      • อาหารจากสาหร่ายขนาดเล็ก
       [หน้าก่อน = 3]
       กำลังแสดงหน้าที่ 4/32 [หน้าถัดไป = 5]
       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
       
       Copyright ©2021 วว•TISTR
       วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.
       (TISTR is a non-profit organization)
       ipv6 ready