')

จดหมายข่าว วว.ปีที่ 22 ฉบับที่ 03 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
 • โครงการพัฒนาเพิ่มผลผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล
  ปีที่ 22 ฉบับที่ 02 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
  • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย วว. วิจัย พัฒนา บริการ ....สาหร่ายน้ำจืดอย่างครบวงจร แห่งเดียวในประเทศไทย
  • อาหารจากสาหร่ายขนาดเล็ก
   ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
   • วว.มอบของขวัญปีใหม่ 2562
   • ผลดำเนินงาน วว. ส่งเสริม วทน. สร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจไทยกว่า 2 พันล้านบาท
   • สุดยอดการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ปี 2018
    ปีที่ 21 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
    • เปิดตัวเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการ วว.
    • วว. มอบของขวัญปีใหม่ จัดโปรโมชั่นลดราคา 20% งานบริการภาคอุตสาหกรรม
    • ศนส. รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก... AAALAC International
     ปีที่ 21 ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
     • นโยบายสำนักงานสีเขียวของ วว. TISTR … Go Green
      ปีที่ 21 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
      • วว.เพิ่มมูลค่า “มะขาม” สู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และความงาม
      • วว. ร่วมกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี วิจัยต้นแบบวัสดุดูดซับยูเรียด้วยซีโอไลท์จากตอซังข้าวทดแทนสารดูดความชื้น
       [หน้าก่อน = 4]
       กำลังแสดงหน้าที่ 5/32 [หน้าถัดไป = 6]
       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
       
       Copyright ©2021 วว•TISTR
       วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.
       (TISTR is a non-profit organization)
       ipv6 ready