')

จดหมายข่าว วว.ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
 • วว.มอบของขวัญปีใหม่ 2562
 • ผลดำเนินงาน วว. ส่งเสริม วทน. สร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจไทยกว่า 2 พันล้านบาท
 • สุดยอดการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ปี 2018
  ปีที่ 21 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
  • เปิดตัวเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการ วว.
  • วว. มอบของขวัญปีใหม่ จัดโปรโมชั่นลดราคา 20% งานบริการภาคอุตสาหกรรม
  • ศนส. รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก... AAALAC International
   ปีที่ 21 ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
   • นโยบายสำนักงานสีเขียวของ วว. TISTR … Go Green
    ปีที่ 21 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
    • วว.เพิ่มมูลค่า “มะขาม” สู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และความงาม
    • วว. ร่วมกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี วิจัยต้นแบบวัสดุดูดซับยูเรียด้วยซีโอไลท์จากตอซังข้าวทดแทนสารดูดความชื้น
     ปีที่ 21 ฉบับที่ 09 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
     • เบญจมาศสายพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพต้านทานโรคแห่งแรกของไทย
     • โรงงานคัดบรรจุสับปะรดผลสดเพื่อการส่งออก
      ปีที่ 21 ฉบับที่ 08 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
      • สถานีวิจัยลำตะคอง วว. แหล่งเรียนรู้ทางด้านเกษตรและพฤกษศาสตร์แห่งใหม่ของไทย
       [หน้าก่อน = 4]
       กำลังแสดงหน้าที่ 5/32 [หน้าถัดไป = 6]
       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
       
       Copyright ©2021 วว•TISTR
       วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.
       (TISTR is a non-profit organization)
       ipv6 ready