รายชื่อโรงเรียนเข้าค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

ลำดับ
ชื่อโรงเรียน
วันที่เข้าทำกิจกรรม
1
โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 21-25 กค.53
2
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 30 เมย.51/ 16-18 มค.52/  6-8 มีค.53
3
โรงเรียนกฤติยา จ.นครราชสีมา 15 มิย.51
4
โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม จ.ฉะเชิงเทรา 18-20 มีค.51
5
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม 22-24 เมย.52
6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6-7 ตค.51
7
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ 19-21 มีค.50/  23-25 มิย.52
8
โรงเรียนกุดจิกวิทยา จ.นครราชสีมา 12-13 มิย.51
9
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร 16-18 ธค.51/  19-21 มค.52
10
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น 18-20 ธค.49/  4-6 ตค.50/  6-8 มิย.51
11
โรงเรียนแกลงวิทยาถาวร จ.ระยอง 18-20 มีค.51
12
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น 27 มีค.52/  10-12 กค.53
13
โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์ 28-30 เมย.51
14
โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกุล จ.ขอนแก่น 9-11 เมย.51
15
โรงเรียนครบุรีวิทยา จ.นครราชสีมา 11-13 มิย.52/  26-27 มค.53/  27-28 กค.53
16
โรงเรียนคลองลอง 14-15 ธค.45/  10-11 มค.51
17
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม จ.สิงห์บุรี 20-21 ธค.51
18
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 5-6 สค.49
19
โรงเรียนจิตลดา 22-24 เมย.52
20
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ตรัง 1-3 เมย.52
21
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ปทุมธานี 10-12 ธค.46/  9-11 ธค.47/  18-20 มค.49/  11-13 กพ.52
22
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.พิษณุโลก 24-26 มิย.48/  11-13 กย.51
23
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ลพบุรี 4-6 พย.48/  12-14 พย.50
24
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.เลย 3-5 มิย.48
25
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ จ.นครราชสีมา 11-13 มิย.52
26
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 18-19 กพ.45
27
โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี 23-25 เมย.51/  6-7 มิย.52
28
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จ.ชัยนาท 2-4 ตค.45
29
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 31 สค.-1 กย.52
30
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 30 พย. - 1 ธค.49
31
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 21-25 กค.53
32
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จ.หนองคาย 20-24 ตค.51
33
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จ.เชียงราย 20-24 ตค.51
34
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จ.นครราชสีมา 16-17 กพ.45
35
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กทม. 17-18 ตค.52
36
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนด์ 23-25 เมย.51/  1-3 เมย.52
37
โรงเรียนเซนต์แมรี่ 22-24 เมย.52
38
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 22-24 เมย.52/  21-23 เมย.53
39
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ 23-25 เมย.51
40
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 22-24 เมย.52
41
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 23-25 เมย.51
42
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 11-12 พย.47
43
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย 30 สค.-1 กย.53
44
โรงเรียนดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา 17-19 พย.49/  14-16 ตค.52/  11-13 มิย.53
45
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา 14-15 สค.50/  19-20 สค.51
46
โรงเรียนด่านอุดมวิทยา 16-17 กพ.45/  22 กย.46/  9-10 กพ.48/  19-20 มิย.50/  10-11 มค.51
47
โรงเรียนดาราสมุทร 22-24 เมย.52
48
โรงเรียนดารีอุปถัมภ์ 10-11 มค.51
49
โรงเรียนตราษตระการคุณ จ.ตราด 13-15 กค.52
50
โรงเรียนตันตรารักษ์ 8-10 ตค.50
51
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 22-24 ธค.46/  27-29 กย.47/  26-28 กย.50/  20-24 ตค.51/  23-25 พค.52/  23 -25 สค.53
52
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1-3 เมย.52
53
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จ.นครราชสีมา 15 สค.53
54
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร 1-3 ธค.47/  23-24 พค.51
55
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา 8-9 มีค.53
56
โรงเรียนโตนดพิทยาคม จ.นครราชสีมา 19 ธค.51
57
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 21 ธค.49
58
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ จ.สุรินทร์ 5 สค.52
59
โรงเรียนทวีธาภิเษก กทม. 30 ตค. - 1 พย.52
60
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี 22 ตค.52
61
โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง จ.นครราชสีมา 27 กค.52
62
โรงเรียนท่านางหนอวิทยายนต์ 9-11 เมย.51
63
โรงเรียนทิวไผ่งาม 28-30 เมย.51
64
โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา จ.ฉะเชิงเทรา 18-20 มค.51
65
โรงเรียนเทพศิรินทร์ 5-7 ธค.46/  30 พย. - 2 ธค.50/  24-26 พย.51/  8-10 ธค.52
66
โรงเรียนเทพาลัย 21 กพ.50
67
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บูรพาวิทยากร )จ.นครราชสีมา 24 กย.52
68
โรงเรียนเทศบาล 1 จ.นครราชสีมา 13 มค.52
69
โรงเรียนเทศบาล 2 จ.นครราชสีมา 13 มค.52
70
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 19 สค.52
71
โรงเรียนเทศบาล 3 จ.นครราชสีมา 13 มค.52
72
โรงเรียนเทศบาล 4 จ.นครราชสีมา 13 มค.52
73
โรงเรียนเทศบาล 5 จ.นครราชสีมา 13 มค.52
74
โรงเรียนเทศบาล 1 จ.บุรีรัมย์ 30 สค.50
75
โรงเรียนเทศบาล 1 " สุรินทร์วิทยาคม " 16-17 กย.53
76
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกุล จ.ขอนแก่น 9-11 เมย.51
77
โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1-3 เมย.52
78
โรงเรียนไทยซิกข์นานาชาติ 5-7 กพ.53
79
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 21-25 กค.53
80
โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา 12-14 มิย.45/  11-12 พย.51
81
โรงเรียนธนบุรีศึกษา 22-24 เมย.52
82
โรงเรียนธัญรัตน์ ปทุมธานี 3 กพ.48 /  8-10 ธค.51
83
โรงเรียนธัญวิทยา (ตงมิ้น) 28-30 เมย.51
84
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 23-25 เมย.51
85
โรงเรียนนครราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา 3-4 ตค.51
86
โรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 20-24 ตค.51
87
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 2-4 ธค.48/ 12-14 ธค.49/  23-25 เมย.51
89
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร 3-5 มีค.51/  18-20 มีค.53
90
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กทม. 27-29 กพ.51/  31มค.-2 กพ.52/  1-3 มีค.53
91
โรงเรียนนันทนวรวิทย์ 22-24 เมย.52
92
โรงเรียนนายางกลัก จ.ชัยภูมิ 31 สค. - 1 กย.52
93
โรงเรียนนารีนุกูล จ.อุบลราชธาน 8-10 กพ.52
94
โรงเรียนแนงมุดวิทยา 15-16 กพ.50
95
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ จ.นครราชสีมา 24 พย.49/  6-7 สค.50/  1 ธค.51
96
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร 9-11 เมย.51
97
โรงเรียนบดินทร์ สิงหเสนีย์(4) 27-28 มีค.53
98
โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) กรุงเทพมหานคร 4-6 ธค.47/  22-24 กย.51/  22-24 เมย.52/  28-30 มค.52
99
โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) จ.นนทบุรี 13-15 มค.49/  8-9 มีค.50/  4 มิย.50/  10-12 มีค.51
100
โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต 21-23 เมย.53
101
โรงเรียนบ่อทอง 21-22 พย.49/  9-11 เมย.51
102
โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก 30-31 มค.50
103
โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ 21-22 พย.49
104
โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง จ.นครราชสีมา 23 มค.50
105
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก จ.นครราชสีมา 3-4 ธค.51
106
โรงเรียนบ้านคลองเตย จ.นครราชสีมา 3-4 ธค.51
107
โรงเรียนบ้านคลองทราย จ.นครราชสีมา 26-27 มค.52
108
โรงเรียนบ้านคลองบง จ.นครราชสีมา 26-27 มค.52
109
โรงเรียนบ้านคลองใบพัด จ.นครราชสีมา 16-17 กพ.52
110
โรงเรียนบ้านค่าย จ.ระยอง 18-20 มีค.51
111
โรงเรียนบ้านโคกเกษม 12-14 มิย.45
112
โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข จ.นครราชสีมา 25 กย.46/  19-20 มิย.50
113
โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 12-14 มิย.45
114
โรงเรียนบ้านซ่ง จ.ปราจีนบุรี 21-22 พย.49
115
โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง จ.นครราชสีมา 8-9 กย.49/  18 กค.50/  28-29 ตค.51
116
โรงเรียนบ้านซับเต่า จ.นครราชสีมา 9-10 กพ.48/  12-13 มิย.50
117
โรงเรียนบ้านซับไทรทอง จ.นครราชสีมา 27-28 มค.48/  12-13 มิย.50/  15-17 กค.53
118
โรงเรียนบ้านดอนขวาง 8-9 กย.49/  13-14 กย.50
119
โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ 21 มีค.48
120
โรงเรียนบ้านด่าน จ.นครราชสีมา 15 มิย.51
121
โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง จ.นครราชสีมา 24 กพ.48
122
โรงเรียนบ้านดู่( สหราษฏร์วิทยา ) 12-14 มิย.45
123
โรงเรียนบ้านแดงน้อย 21-25 กค.53
124
โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง จ.นครราชสีมา 11-13 มิย.52
125
โรงเรียนบ้านตาเหล็ง 21-25 กค.53
126
โรงเรียนบ้านทะเล( เสมาประชาสรรค์ ) จ.นครราชสีมา 31 สค. - 1 กย.52
127
โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน 8 ตค.46
128
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จ.นครราชสีมา 16 กค. 51
129
โรงเรียนบ้านธารปราสาท จ.นครราชสีมา 31 สค. - 1 กย.52
130
โรงเรียนบ้านน้ำซับ จ.นครราชสีมา 6-7 ม.ย.50/  15-17 กค.53
131
โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว จ.นครราชสีมา 13-14 กย.50
132
โรงเรียนบ้านโนนแดง จ.นครราชสีมา 12-13 มิย.50
133
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ จ.นครราชสีมา 11-13 มิย.52
134
โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ จ.นครราชสีมา 6-7 มิย.50/  11-13 มิย.52
135
โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม จ.นครราชสีมา 29-30 กย.49/  12-13 มิย.50
136
โรงเรียนบ้านบะใหญ่ จ.นครราชสีมา 20 กย.45/  19-20 กย.48/  6-7 มิย.50
137
โรงเรียนบ้านบึงสาร 13-14 กย.53
138
โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ จ.นครราชสีมา 12-13 มิย.50
139
โรงเรียนบ้านบุตะโก จ.นครราชสีมา 22 สค.46
140
โรงเรียนบ้านบุไผ่ จ.นครราชสีมา 3-4 มีค.48/  26-27 มค.52
141
โรงเรียนบ้านบุมะค่า จ.นครราชสีมา 10-11 สค.53
142
โรงเรียนบ้านบุยายแลม 10-11 สค.53
143
โรงเรียนบ้านปลายดาบ จ.นครราชสีมา 12-14 มิย.45/  11-13 มิย.52
144
โรงเรียนบ้านโป่งนก จ.ชัยภูมิ 31 สค.-1 กย.52
145
โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี จ.นครราชสีมา 3-4 ธค.51
146
โรงเรียนบ้านโปร่งสนวน จ.นครราชสีมา 25 ธค.46
147
โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน จ.นครราชสีมา 10-11 สค.53
148
โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี จ.นครราชสีมา 12-14 มิย.45
149
โรงเรียนบ้านยางกระทุง จ.นครราชสีมา 11-13 มิย.52
150
โรงเรียนบ้านยางวิทยา 14 ธค.50
151
โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว 12-14 มิย.45/  19-20 มิย.50
152
โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) จ.นครราชสีมา 21-22 กย.48/  19-20 มิย.50/  19-21 มค.52/  19-21 มค.52/  4-5 กพ.53/  9-10 สค.53/ 15-17 กค.53
153
โรงเรียนบ้านวังหมี จ.นครราชสีมา 16-17 กพ.52
154
โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 21-25 กค.53
155
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ จ.นครราชสีมา 16-17 กพ.45/  14 ธค.46/  26-27 กค.47
156
โรงเรียนบ้านสระตะเคียน จ.นครราชสีมา 11-13 มิย.52
157
โรงเรียนบ้านสุขัง จ.นครราชสีมา 12-14 มิย.45
158
โรงเรียนบ้านแสนสุข จ.นครราชสีมา  
159
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม จ.นครราชสีมา 12-13 มิย.50/  29 กค.53
160
โรงเรียนบ้านหนองต้อ จ.นครราชสีมา 11-13 มิย.52
161
โรงเรียนบ้านหนองตะแบก จ.นครราชสีมา 3-4 สค.52
162
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน จ.นครราชสีมา 6-7 มิย.50
163
โรงเรียนบ้านหนองปรือ จ.นครราชสีมา 21-25 กค.53
164
โรงเรียนบ้านหนองปรู จ.นครราชสีมา 2 สค.53
165
โรงเรียนบ้านหนองพลวง จ.นครราชสีมา 15 มิย.51
166
โรงเรียนบ้านหนองแฟบ จ.นครราชสีมา 3-4 ธค.51
167
โรงเรียนบ้านหนองม้า จ.นครราชสีมา 16-17 กพ.52
168
โรงเรียนบ้านหนองระเวียง จ.นครรชสีมา 23 ธค.48
169
โรงเรียนบ้านหนองแวง จ.นครราชสีมา 28-29 .ค.47/  19-20 มิย.50
170
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง จ.นครราชสีมา 10-11 สค.53
171
โรงเรียนบ้านหนองสะแก จ.นครราชสีมา 29-31 มีค.53
172
โรงเรียนบ้านหนองโสมง จ.นครราชสีมา 12-13 มิย.50
173
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน จ.นครราชสีมา 11-13 มิย.52
174
โรงเรียนบ้านหลุมข้าว จ.นครราชสีมา 9 กพ.50
175
โรงเรียนบ้านหลุมเงิน จ.นครราชสีมา 19-20 มิย.50
176
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม จ.นครราชสีมา 6-7 มิย.50
177
โรงเรียนบ้านหินเทิน จ.นครราชสีมา 21-25 กค.53
178
โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ จ.นครราชสีมา 25-26 กพ.48
179
โรงเรียนบ้านใหญ่ จ.นครราชสีมา 28-29 ตค.51
180
โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม จ.นครราชสีมา 27 สค.52
181
โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ 17 สค.50
182
โรงเรียนบึงเขาย้อน 18-20 มิย.53
183
โรงเรียนบุญวัฒนา จ.นครราชสีมา 16 ธค.48/  23-24 พย.52/  7-8 มิย.53
184
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ จ.นครราชสีมา 26 พย.48/  15 มิย.51
185
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์ 2-3 กย.52
186
โรงเรียนบูรณรำลึก 1-3 เมย.52
187
โรงเรียนบูรณศึกษา 1-3 เมย.52
188
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 1-2 กพ.51/  12-14 สค.53
189
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จ.นนทบุรี 24-26 กค.52/  30 กค - 1 สค.53
190
โรงเรียนเบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร 27-28 กย.51/  26-28 กย.52
191
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี 23-25 เมย.51/  21-23 เมย.53
192
โรงเรียนเบญจมินทร์ 21-23 เมย.53
193
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี 2-5 พค.52
194
โรงเรียนปทุมคงคา 1-3 ธค.47
195
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย 25-27 ตค.52
196
โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุง 14-15 .ค.45
197
โรงเรียนประชาภิบาล กรุงเทพมหานคร 19-21 มค.52
198
โรงเรียนประชาสามัคคี จ.นครราชสีมา 20-21 พย.51/  8-9 กพ.53
199
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี 11-13 ตค.51/  23-25 ตค.52
200
โรงเรียนประทาย จ.นครราชสีมา 26-27 กพ.52
201
โรงเรียนประสารวิทยา จ.นครราชสีมา 16-17 มค.51/  18 กย.52/  10 กย.53/  21-23 เมย.53
202
โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง จ.ปราจีนบุรี 28 กพ. - 1 มีค.52
203
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 28-30 เมย.51/  1-3 เมย.52
204
โรงเรียนปราสาทเพชรวิทยา 12-14 มิย.45
205
โรงเรียนปราสาทเยอ 19-21 มีค.50
206
โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จ.ระยอง 18-20 มีค.51
207
โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร จ.นครราชสีมา 14 มค.51/  21-23 เมย.53
208
โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 21-23 เมย.53
209
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 12-14 มิย.45/  20-24 ตค.51
210
โรงเรียนปายวิทยาคาร จ.แม่ฮ่องสอน 20-24 ตค.51
211
โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา 1-3 เมย.52/  21-23 เมย.53
212
โรงเรียนผลลีรุ่งเรือง 10-11 มค.51
213
โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา 13 มค.48
214
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1-3 เมย.52
215
โรงเรียนพนมสารตคาม "พนมอดุลวิทยา" จ.ฉะเชิงเทรา 20-24 ตค.51
216
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 7-8 พย.52
217
โรงเรียนพรศิริกุล 1-3 เมย.52
218
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 5-6 มีค.50/  19-21 มค.52
219
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 21-23 เมย.53
220
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2-4 .ค.47/  4-8 เมย.51
221
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 28-30 เมย.51
222
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนด์ 21-23 เมย.53
223
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 2-3 สค.49
224
โรงเรียนพันธะศึกษาพิทยา 16-18 พย.52
225
โรงเรียนพิมายวิทยา 9-10 กพ.47
226
โรงเรียนพิษณุโลกวิทยาคม จ.พิษณุโลก 20-24 ตค.51
227
โรงเรียนเพลินพัฒนา 21-23 เมย.53
228
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 14-16 พย.46
229
โรงเรียนภปร. ราชวิทยาลัยฯ 28-30 เมย.51/  22-24 เมย.52
230
โรงเรียนภารตวิทยาลัย 21-23 เมย.53
231
โรงเรียนภูพระพิทยาคม จ.ชัยภูมิ 31 สค.-1 กย.52
232
โรงเรียนภูมิไพโรจน์วิทยา 28-30 เมย.51
233
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 21-23 เมย.53
234
โรงเรียนมณีวัฒนา 28-30 เมย.51
235
โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร 12-14 มิย.45
236
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม 20-24 ตค.51/  6-8 ธค.52
237
โรงเรียนมหิศราธิบดี 29-30 มีค.47/  18-19 ธค.48
238
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศ กรุงเทพมหานคร 19-21 มค.52
239
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 22-24 เมย.52
240
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 15-17 กค.48/  27-28 มีค.53
241
โรงเรียนมัธยมสาธิต ม. ราชภัฏพระนคร 16-18 มีค.48
242
โรงเรียนมัธยมสาธิต ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 17-18 ตค.49
243
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 4-6 มีค.53
244
โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม 10-11 สค.53
245
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จ.ระยอง 20-24 ตค.51
246
โรงเรียนมารีย์ธงชัย 12-14 มิย.45
247
โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 15 มิย.51
248
โรงเรียนมาลากฤตยวิทยา 1-3 เมย.52
249
โรงเรียนมินประสาทวิทยา 1-3 เมย.52
250
โรงเรียนมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 20-24 ตค.51
251
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 16 มิย.50
252
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 9-11 เมย.51
253
โรงเรียนเมืองพัทยา 9( วัดโพธิ์สัมพันธ์ ) จ.ชลบุรี 15-17 กพ.51
254
โรงเรียนแม่พระฟาติกา 21-23 เมย.53
255
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 2-3 กย.52
256
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 28-30 เมย.51
257
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม 4-8 เมย.51
258
โรงเรียนโยธินบูรณะ 22-24 เมย.52
259
โรงเรียนร่มเกล้า 21-25 กค.53
260
โรงเรียนระยองวิทยาคม 2-4 ธค.49/  18-20 มีค.51/  6-8 กย.53
261
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 5-7 มีค.47/  11-13 พย.52
262
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 6-8 สค.53
263
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรุงเทพมหานคร  
264
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จ.สมุทรปราการ 25-27 กย.52
265
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา 25 มค.46/  21-23 เมย.47/  7-8 มีค.50/  7-8 มีค.51/  5-6 มีค.52
265
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 15 ธค.48
265
โรงเรียนราชินี 28-30 เมย.51/  1-3 เมย.52/  21-23 เมย.53
265
โรงเรียนราชินีบน 21-23 เมย.47/  8-10 ธค.48/  8-10 ธค.49
265
โรงเรียนรุ่งอรุณ 28-30 เมย.51/  21-22 พย.52/  21-23 เมย.53
265
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 21-23 เมย.53
265
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 28-30 เมย.51
265
โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 21-25 กค.53
265
โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ จ.นครศรีธรรมราช 20-24 ตค.51
266
โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 15 กพ.53
267
โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม 6-8 มค.46/  28-30 เมย.51
268
โรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา 28-30 เมย.51
269
โรงเรียนวชีราวุธวิทยาลัย 20-24 ตค.51
270
โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม 20-24 ตค.51
271
โรงเรียนวังรางพิทยาคม 18-19 กพ.45
272
โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 18-19 มค.53
273
โรงเรียนวัฒนานคร 21-25 กค.53
274
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 22-24 เมย.52/  21-23 เมย.53
275
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 19-21 พย.52
276
โรงเรียนวัดเขียนเขต 28-30 เมย.51
277
โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี 9-11 มค.50
278
โรงเรียนวัดดวงแข 21-23 เมย.53
279
โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ 4-5 กพ.53/  9-10 สค.53
280
โรงเรียนวัดท่าเรือวิทยาคาร จ.ระยอง 18-20 มีค.51
281
โรงเรียนวัดธรรมปัญญา 21-25 กค.53
282
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 21-23 เมย.53
283
โรงเรียนวัดบ้านส่อง จ.นครราชสีมา 11-13 มิย.52
284
โรงเรียนวัดป่าประดู่ จ.ระยอง 18-20 มีค.51
285
โรงเรียนวัดพรมราช 12-14 มิย.45
286
โรงเรียนวัดพราหมณี 18-20 มิย.53
287
โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตร จ.นครราชสีมา 3-4 ธค.51
288
โรงเรียนวัดมาบข่า จ.ระยอง 18-20 มีค.51
289
โรงเรียนวัดย่านรี 21-22 พย.49
290
โรงเรียนวัดราฏร์บำรุง 10-11 มค.51
291
โรงเรียนวัดลาดปาเค้า 21-23 เมย.53
292
โรงเรียนวัดลำต้อยติ่ง กรุงเทพมหานคร 10-11 มค.51/  19-21 มค.52
293
โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี 21-25 กค.53
294
โรงเรียนวัดสมอราย จ.นครราชสีมา 31 สค.-1 กย.52
295
โรงเรียนวัดสมุห์พร้อมศิษย์สามัคคีวนาราม 9-10 สค.53
296
โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.นครราชสีมา 24-26 ธค.51/ 25-27 พย.52
297
โรงเรียนวัดหงษ์ 14-15 ธค.45
298
โรงเรียนวัดหนองพะวา จ.ระยอง 18-20 มีค.51
299
โรงเรียนวัดหนองรี 21-25 กค.53
300
โรงเรียนวัดหลุมข้าว 12-14 มิย.45
301
โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม 10-11 มค.51
302
โรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก 9-10 สค.53
303
โรงเรียนวัดใหม่สำโรง 12-14 มิย.45
304
โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพมหานคร 7-8 สค.51/  6-7 สค.52
305
โรงเรียนวิสุทธรังสี จ.กาญจนบุรี 20-24 ตค.51
306
โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 9-11 เมย.51
307
โรงเรียนศรีจิตรา 28-30 เมย.51/  1-3 เมย.52
308
โรงเรียนศรีบุญยานนท์ 15-17 ตค.50/ 4-8 พย.51/  2-4 ตค.52/  21-23 เมย.53
309
โรงเรียนศรีพฤฒา กรุงเทพมหานคร 29-30 สค.52
310
โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทบุรี 23-25 เมย.51/  18-20 มิย.52/  21-23 เมย.53
311
โรงเรียนศรีษะกระบือฯ 12-14 มิย.45
312
โรงเรียนศิริพรระยอง 17-19 ตค.52
313
โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร 29-31 กค.52
314
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย จ.นนทบุรี 21-22 สค.51/  28-30 มค.52/  17-19 กพ.53
315
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร 19-21 มค.52/  2-3 กพ.53
316
โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา 18-20 มีค.51/  14-16 มีค.52/  12-14 มีค.53
317
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 24-26 มค.48
318
โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี 10-12 ธค.48/  7-9 ธค.49/  3-7 ธค.50/  13-15 มีค.51/  14-16 มค.52
319
โรงเรียนสตรีบูรณวิทย์ 28-30 เมย.51/  1-3 เมย.52
320
โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต 20-24 ตค.51
321
โรงเรียนสตรีวิทยา กทม. 28-30 เมย.51
322
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กทม. 25-26 ตค.49/  19-20 ตค.50/  26-28 พย.51/  21-22 ตค.52/  21-23 เมย.53
323
โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 19-21 สค.53
324
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 30 มค.-1 กพ.53
325
โรงเรียนสมิทธิโชติ 28-30 เมย.51
326
โรงเรียนสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 20-24 ตค.51
327
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จ.สมทรสาคร 17-19 กค.51
328
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี 20-21 กย.52/  11-13 กพ.53
329
โรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี 1-3 เมย.52/  21-23 เม.ย.53
330
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 18-20 พย.47/  25-27 ธค.48/  24-26 มค.50/  5-7 พย.51
331
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 2-4 ตค.49/  23-25 เมย.51/  1-3 เมย.52
332
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต 18-20 มีค.45/  22-24 มค.46/  22-24 พย.47
333
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จ.นครราชสีมา 1 กพ.50
334
โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม จ.นครราชสีมา 18 กย.51
335
โรงเรียนสาธิต มรภ.เทพสตรี 21-23 เมย.53
336
โรงเรียนสาธิต มรภ. พระนครศรีอยุธยา 23-25 เมย.51
337
โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน 23-25 เมย.51
338
โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) 23-25 เมย.51
339
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ 22-24 เมย.52
340
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 22-24 เมย.52
341
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 21-22 มค.49/  13-14 มค.50/  23-25 เมย.51
342
โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ ม.บูรพา 23-25 เมย.51
343
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม. 23-25 เมย.51/ 1-3 เมย.52
344
โรงเรียนสานสาสน์วิเทศสายไหม 1-3 เมย.52
345
โรงเรียนสานสาสน์เอกตรา กทม. 6-7 ตค.52
346
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 4-8 เมย.51
347
โรงเรียนสามัคคีรถไฟ จ.นครราชสีมา 13 มค.52
348
โรงเรียนสามัคคีวิทยา จ.นครราชสีมา 18 สค.53
349
โรงเรียนสายปัญญารังสิต จ.ปทุมธานี 20-22 พย.50/  28-30 เมย.51/  1-3 เมย.52
350
โรงเรียนสายมิตรวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30 กย.51
351
โรงเรียนสารวิทยา 28-30 เมย.51
352
โรงเรียนสารวิทยาธนบุรี 28-30 เมย.51
353
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 28-30 เมย.51
354
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 28-30 เมย.51
355
โรงเรียนสุขานารี จ.นครราชสีมา 5-6 ตค.51/  11-12 ตค.52/  25-26 มีค.53
356
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จ.นครราชสีมา 17-19 ธค.47/  29-31 สค.49/  15 มิย.51
357
โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา 2-3 กย.52
358
โรงเรียนสุรพินท์พิทยา จ.สุรินทร์ 13-14 กย.51
359
โรงเรียนสุรวิทยาคาร 2-3 กพ.52
360
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 28 มค.49 /  1-3 เมย.52/  10-11 มค.51
361
โรงเรียนสูงเนิน จ.นครราชสีมา 22 ธค.50
362
โรงเรียนเสนานุเคราะห์ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา 2 ธค.51/  17 กย.52
363
โรงเรียนเสสะเวชวิทยา 25 พย.49
364
โรงเรียนแสงอรุณ กรุงเทพมหานคร 19-21 มค.52/  4-5 กพ.53/  9-10 สค.53
365
โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร 18-20 มีค.51
367
โรงเรียนโสมาภานุสรณ์ 18-30 เมย.51/  21-23 เมย.53
368
โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ 27-28 มีค.53
369
โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี 16-17 กพ.45
370
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.ขอนแก่น 27 มี.ค.52
371
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
372
โรงเรียนหนองอารีพิทยา 19-21 มีค.50/  5-6 กค.53
373
โรงเรียนห้วยทรายศึกษา 4-8 เมย.51
374
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1-3 เมย.52/  28-29 มค.53
375
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยา 4-8 เมย.51
376
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง จ.กระบี่ 15-16 สค.51/  17-18 สค.52
377
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 21-23 เมย.53
378
โรงเรียนอนุบาลชุมพวง 24-25 กพ.51
379
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1-3 เมย.52
380
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 21-23 เมย.53
381
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 22-24 เมย.52
382
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 28-30 เมย.51
383
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 21-23 เมย.53
384
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร จ.นครราชสีมา 11-13 มิย.52
385
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 22-24 เมย.52
386
โรงเรียนอนุบาลอุทัย จ.นครราชสีมา 31 สค.-1 กย.52
387
โรงเรียนอมาตกุล 21-23 เมย.53
388
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 22-24 เมย.52
389
โรงเรียนอรัญประเทศ จ.สระแก้ว 3-5 กค.52
390
โรงเรียนอัมพรไพศาล 12-14 ธค.51/  15-17 มค.53/  22-24 มค.53
391
โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก 23-25 เมย.51
392
โรงเรียนอัสสัมชัน นครราชสีมา 7-8 ธค.45/  19-20 พย.48/  16-17 ธค.49/  3-4 พย.50
393
โรงเรียนอัสสัมชัน ระยอง 23-25 เมย.51
394
โรงเรียนอัสสัมชันศรีราชา 14-16 พย.51
395
โรงเรียนอาจวิทยาคาร จ.นครราชสีมา 11-13 มิย.52
396
โรงเรียนอำนวยศิลป์ กรุงเทพมหานคร 3-5 สค.53
397
โรงเรียนอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 8-10 เมย.52/  7-9 เมย.53
398
โรงเรียนอินทร์อุดมวิทยา 22-24 เมย.52
399
โรงเรียนอุดมศึกษา 28-30 เมย.51
400
โรงเรียนอุดมศึกษารังสิต 22-24 เมย.52
401
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 22-24 เมย.52
402
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 9-11 พย.52
403
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 9-11 เมย.51
404
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1-3 เมย.52
405
โรงเรียรนบ้านทองหลางน้อย 21-25 กค.53
406
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 16-17 กพ.53
407
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 26-28 สค.53
408
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองลพบุรี 28-29 กค.52


หมายเหตุ      ข้อมูลถึง 30 กันยายน 2553