ประกาศรับสมัครงาน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ประกาศรับสมัครลูกจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา และลูกจ้างเฉพาะกิจ จำนวน 2 อัตราตามประกาศรับสมัครที่ 61/75
 • ลูกจ้างทั่วไป สังกัดห้องปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (หป.พบ.) จำนวน 1 อัตรา
 • ลูกจ้างทั่วไป สังกัดห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ (หป.คม.) จำนวน 1 อัตรา
 • ลูกจ้างเฉพาะกิจ สังกัดห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ (หป.คม.) จำนวน 1 อัตรา
 • ลูกจ้างเฉพาะกิจ สังกัดสถานีวิจัยลำตะคอง (สลค.) จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึงในวันที่ 19 ธ.ค. 2561
ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
และหากท่านสนใจสมัครงานกับ วว. ได้ที่ www.jobtopgun.com
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๘ หรือ ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๙
 • Download..รายละเอียด
 • Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน • ประกาศรับสมัคร รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศรับสมัครที่ 61/72
  • รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม จำนวน 1 อัตรา

  เปิดรับสมัครถึงในวันที่ 17 ธ.ค. 2561
  ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
  และหากท่านสนใจสมัครงานกับ วว. ได้ที่ www.jobtopgun.com
  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๘ หรือ ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๙
 • Download..รายละเอียด
 • Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน • ประกาศรับสมัครพนักงาน จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศรับสมัครที่ 61/73
  • พนักงาน ตำแหน่ง นักทดลองวิทยาศาสตร์วิจัย ประจำศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.) จำนวน 1 อัตรา

  เปิดรับสมัครถึงในวันที่ 17 ธ.ค. 2561
  ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
  และหากท่านสนใจสมัครงานกับ วว. ได้ที่ www.jobtopgun.com
  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๘ หรือ ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๙
 • Download..รายละเอียด
 • Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน • ประกาศรับสมัครพนักงาน จำนวน 8 อัตรา ตามประกาศรับสมัครที่ 61/76
  • พนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการ ประจำห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุและวิเคราะห์ความเสียหาย (หป.สส.) จำนวน 2 อัตรา
  • พนักงาน ตำแหน่ง นักทดลองวิทยาศาสตร์วิจัย ประจำศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม (ศนพ.) จำนวน 1 อัตรา
  • พนักงาน ตำแหน่ง นักทดลองวิทยาศาสตร์วิจัย ประจำสถานีวิจัยลำตะคอง (สลค.) จำนวน 1 อัตรา
  • พนักงาน ตำแหน่ง นักทดลองวิทยาศาสตร์บริการ ประจำห้องปฏิบัติการทดสอบทางฟิสิกส์ (หป.ทฟ.) จำนวน 1 อัตรา
  • พนักงาน ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ประจำศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) จำนวน 1 อัตรา
  • พนักงาน ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ประจำสำนักบริการกลาง (สบก.) จำนวน 1 อัตรา
  • พนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ ประจำกองพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม (กพน.) จำนวน 1 อัตรา

  เปิดรับสมัครถึงในวันที่ 17 ธ.ค. 2561
  ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
  และหากท่านสนใจสมัครงานกับ วว. ได้ที่ www.jobtopgun.com
  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๘ หรือ ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๙
 • Download..รายละเอียด
 • Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน


 • 
  Copyright ©2018 วว•TISTR
  วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป. (TISTR is a non-profit organization)