ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

(เฉพาะที่กำลังเปิดยื่นซองหรือเปิดขาย เรียงตามวันที่ยื่นซอง)ดูประกาศ 100 รายการล่าสุด >>
วันที่ยื่นซอง วันที่ขายซอง เลขที่ เรื่อง
13 ธ.ค. 256103 ธ.ค. 2561 บ. 12/2562 (ครั้งที่2)
เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ว่าการ พร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี (60 เดือน) จำนวนเงิน 2,626,800.-บาท
รับเอกสารทางระบบ e-GP ตั้งแต่วันที่ 3-12 ธค.2561 เสนอราคาทางระบบ e-GP วันที่ 13 ธค.2561
14 ธ.ค. 256107 ธ.ค. 2561 จ. 21/2562
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ ซื้อชุดป้องกันฝุ่นสแตนเลสเครื่องบดผงยูเรีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๕.๐๐ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ๓๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
17 ธ.ค. 256106 ธ.ค. 2561 บ. 11/2562 (ครั้่งที่ 2
ประกาศ ราคาซื้อเครื่องเตรียมอนุภาคสำหรับกักเก็บสารสำคัญจากสมุนไพร จำนวน 1 ชุด
ประกาศ การขอรับและซื้อเอกสาร วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
18 ธ.ค. 256106 ธ.ค. 2561 บ. 180/2561 (ครั้งที่ 3
ประกาศ ราคาซื้อเครื่องสอบเทียบเครื่องมือวัดค่าความเป็นกรดด่างในอาหาร จำนวน 1 ชุด
ประกาศรับเอกสารทางระบบ e-GP วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2561

ดูประกาศ 100 รายการล่าสุด >>

Copyright ©2018 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป. (TISTR is a non-profit organization)