')
๕ ธันวาคม : น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและบุคลากร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

Industrial Services

ทดสอบคุณสมบัติวัสดุ เครื่องมือ ระบบขนส่งทางราง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การรับรองคุณภาพ และงานฝึกอบรม